Efter ändring i UHR:s föreskrift om viktning av högskoleprovsresultat kommer ytterligare tio utbildningar omfattas. Syftet är att undersöka om viktning kan öka högskoleprovets förmåga att förutse studieframgång.


Högskoleprovet består av två delar – en kvantitativ del och en verbal del. Regeringen gav förra året UHR i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade provresultat. Viktningen innebär att den ena provdelen tillmäts större vikt än den andra vid urvalet till en högskoleutbildning.

– Syftet med försöket är bland annat att se om viktningen kan öka högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att klara utbildningen. Nu utökar vi möjligheten för fler utbildningar att delta, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Tre universitet deltar

I antagningen till våren 2020 utökas försöksverksamheten till att, förutom civilingenjörsutbildningar, omfatta ytterligare tio utbildningar. Tre universitet deltar, samtliga med sina socionomutbildningar: Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet. Göteborgs universitet deltar även med psykologprogrammet och Mittuniversitetet med sjuksköterskeutbildningen.

Den som söker någon av dessa utbildningar till våren 2020 får sitt högskoleprovsresultat viktat. Ansökningsperioden är från den 16 september till 15 oktober i höst.

UHR ska redovisa uppdraget med viktade högskoleprovsresultat till regeringen senast den 1 december 2023.