Nu läggs grunderna för ett helt nytt antagningssystem som på sikt ska ersätta dagens NyA. Målet: ett användarvänligt och flexibelt system som går lättare att förändra vid behov.

I NyA administrerar handläggarna på UHR och universitet och högskolor antagningen till landets högskoleutbildningar. Här hanteras alla anmälningar som görs via webbplatserna Antagning.se och Universityadmissions.se.

– Det vi strävar mot på lång sikt är att förnya hela systemet. Att kontinuerligt bygga upp ett nytt NyA under flera år framöver, säger Rasmus Lilja, förvaltningsledare på UHR.

Krävs omfattande förnyelse

Dagens NyA lanserades 2006 och har under årens lopp växt och blivit allt mer komplext. Det innebär att förändringar tar längre tid att genomföra och att kraven på kvalitetssäkring blir högre. Systemet har också delar som idag är föråldrade. Därför krävs en omfattande förnyelse, som bland annat kommer att innebära övergång till en ren webblösning.

– För att skapa ett mer lätthanterligt NyA kommer systemet att byggas upp på ett nytt och bättre sätt. Det handlar också om att uppdatera både systemarkitekturen och gränssnitten för användarna. Målet är att skapa ett användarvänligt system för alla som arbetar i det, säger Rasmus Lilja.

Nytt system ska gå snabbt att förändra

Under 2019 och några år framåt ligger fokus i hög grad på att skapa förutsättningar för kommande års utveckling. En utgångspunkt är att det nya systemet ska vara flexibelt och lättare gå att förändra vid behov.

– Det är en förutsättning om vi ska kunna fortsätta att leverera ett bra systemstöd för antagningsverksamheten i Sverige. Vi måste kunna hänga med i omvärldens ibland ganska snabba förändringar. Det kan handla om att det behövs utveckling som en följd av författningsändringar eller nya regeringsuppdrag, tekniska framsteg och inte minst förändringar i de verksamhetsprocesser som NyA stödjer, säger Rasmus Lilja.