Inför höstens högskoleprov kommer det personliga kontrollpappret tas bort. Anledningen är att provdeltagare av misstag svarar på kontrollpappret istället för i svarshäftet.


Kontrollpappret har varit ett frivilligt papper som provdeltagarna har kunnat använda för att jämföra sina svar med facit som publiceras några dagar efter provet. 

– Genom att ta bort kontrollpappret minimerar vi att den enskilde individen gör misstag och inte får ett provresultat. Samtidigt stramas risken för fusk åt ytterligare.  En sidoeffekt är att över 100 000 papper per år sparas in vilket är en bra miljövinst, säger Karin Röding, generaldirektör på UHR.

Provtagarna kan själva se sina provsvar när de hämtar provresultatet en dryg månad efter provdagen och det tidigare kontrollpapper behövs därför inte längre. Rätt resultat går inte att räkna ut förrän normeringstabellerna är klara en dryg månad efter varje högskoleprov. Förslaget om att kontrollpappret tas bort har gått på remiss till Sveriges Förenade Studentkårer, Sveriges universitets- och högskoleförbund och 33 universitet och högskolor.