De som söker yrkeslärarutbildning kan få särskild behörighet genom att lärosätena validerar deras yrkeskunskaper. UHR har följt upp hur universitet och högskolor genomför dessa valideringar och konstaterar att lärosätena inte alltid bedömer på samma sätt.

Sedan januari 2017 ska UHR på regeringens uppdrag samordna utvecklingen mot en likvärdig och kvalitetssäkrad validering av den särskilda behörigheten till yrkeslärarutbildning. UHR har därför kunnat följa lärosätenas valideringsprocesser under drygt två år.

– Lärosätenas arbete med validering går åt rätt håll, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Exempel på den positiva utvecklingen är arbetet i det gemensamma nätverket för yrkesvalidering (YRKSAM), den så kallade nationella bedömarbanken och det nationella arkivet för utförda yrkesvalideringar i ansöknings- och administrationssystemet Valda.

De kvalitetsgranskningar som UHR har genomfört visar att det ändå finns skillnader i lärosätenas metoder vad gäller strukturer och processer när de bedömer de sökandes yrkeskunskaper.

En mer enhetlig valideringsprocess vid svenska universitet och högskolor skulle på sikt kunna öka tillgången på yrkeslärare och dessutom bredda rekryteringen till högskolan. Målet är en nationellt likvärdig och kvalitetssäkrad validering av yrkeskunskaper inom högre utbildning.