Nu är anmälan till Internationaliseringsdagarna 2019 öppen. Årets konferens hålls i Göteborg den 5–6 november och är ett samarbete mellan UHR, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.


Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Dessa och liknande frågor vill Internationaliseringsdagarna 2019 synliggöra och belysa. Det övergripande temat i år är Hållbar internationalisering

UHR arrangerar varje år konferensen Internationaliseringsdagarna för att skapa en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Konferensen riktar sig till högskolepersonal som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högskolan.