UHR har fått regeringens uppdrag att administrera en utlysning av medel för projekt som utvecklar distansutbildning. Totalt kommer det att finnas 10 miljoner kronor att söka för universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

– Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning måste stärkas i hela landet. Därför satsar regeringen på att utveckla distansutbildning, med särskilt fokus på landsbygden och orter utanför campusorterna, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Syftet är dels att locka fler studenter från landsbygden till studier vid universitet, högskola och yrkeshögskola, dels att höja kvaliteten och öka genomströmningen i de distansutbildningar som de anordnar.

Medel kommer att kunna sökas för projekt som utvecklar distansutbildningens former och pedagogik. Utbildningsbehovet i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt

Sista dag för att söka bidrag är den 1 oktober. Mer information om ansökningsförfarandet publiceras på uhr.se under sommaren. Medlen betalas ut i mitten av december.