UHR och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) bjuder in Sveriges universitet och högskolor till en heldag den 7 maj på temat nationella minoriteter och högskolan.

Genom sina uppdrag att säkerställa språk- och kulturresurser har UHR en central betydelse för de nationella minoriteterna. Även lärosätena fyller en viktig uppgift genom att sprida kunskap och göra de nationella minoriteterna synliga inom högskolesektorn. 

Seminariet "Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg?" lyfter förändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och dess konsekvenser för högskolan. UHR presenterar rapporter och frågor som diskuterats i samråd med de nationella minoriteterna. Programmet innehåller även erfarenshetutbyte mellan lärosäten och myndigheter och hur arbetet kan utvecklas. Karin Röding, UHR:s generaldirektör och Marita Hilliges, generalsekreterare vid SUHF medverkar tillsammans med andra myndighetsrepresentanter och företrädare från universitet och högskolor.

Seminariet vänder sig till ledning och högskolepersonal som arbetar med frågor som rör kommunikation och marknadsföring, vägledning och antagning, utbildning, forskning och personalutveckling. Även anställda på Skolverket och UKÄ (Universitetskanslersämbetet) som arbetar med frågor som rör nationella minoriteter och utbildning är välkomna.

Sista anmälningsdag är den 5 april.