Nu kan lärosäten söka medel inom EU:s initiativ European Universities. Initiativet ingår i programmet Erasmus+ och syftar till att stärka kvaliteten och attraktionskraften för den europeiska högre utbildningen. Initiativet ska bidra till skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025.

European Universities, eller Europauniversiteten, ska höja den europeiska högre utbildningens kvalitet och bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft. Satsningen innebär att universitet i olika europeiska länder samarbetar tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika samhällsutmaningar. Studenter och personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians. Studenter kommer att kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten.

Utlysning till andra pilotomgången

Europauniversiteten är ett pilotprogram med två utlysningar, den första 2019 och den andra 2020 med sista ansökningsdag den 26 februari.

Från den första utlysningen var det sex svenska lärosäten som fick medel beviljade från programmet; Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och KTH.

Synergier med andra programdelar inom Erasmus+

Universitets- och högskolerådet är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för programdelar som kan utgöra ett första steg mot ett Europauniversitetsprojekt alternativt komplettera redan beviljade Europauniversitetsprojekt.

För att bland annat möjliggöra målet om en ökad mobilitet inom ramen för Europauniversitetsprojekten finns möjligheter att utnyttja de medel som finns för mobilitet för studenter och personal inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning.