Nyheter i antagningsreglerna till högskolan, utländska gymnasiebetyg och möjligheter till internationellt utbyte. Det var några programpunkter när 200 vägledare möttes i Stockholm för Universitets- och högskolerådets (UHR:s) årliga informationsdag.

Fr. vänster: Tore Wallmark, Huseyin Bulut och Angelina Oster vid vägledardagen på Näringslivets Hus i Stockholm den 15 november.

– Det är en stor utmaning att kunna antagningsreglerna och veta vad de innebär för varje individ i antagningen. Man behöver ha kunskaper för att kunna vägleda på bästa sätt, sa Angelina Oster, vägledare vid Vuxenutbildningscentrum i Stockholm och en av deltagarna.

UHR:s generaldirektör Karin Röding inledde dagen och lyfte fram studie- och yrkesvägledarnas betydelsefulla roll för att UHR ska nå ut med sina tjänster. På programmet stod även 2022 års nya tillträdesregler till högskolan och hur utländska gymnasiebetyg räknas om i antagningen.

Deltagarna fick också veta mer om UHR:s webbguide till lärarutbildningarna – som på regeringens uppdrag lanserades tidigare i år – och om myndighetens digitala tjänst för den som vill få sin utländska utbildning bedömd.

Viktigt bli uppdaterad om antagningsregler

Bland deltagarna fanns studie- och yrkesvägledare vid såväl grundskolor och gymnasieskolor, som högskolor, folkhögskolor och vuxenutbildningar. Huseyin Bulut, vägledare vid ABF i Stockholm, tillhör den sista gruppen. Han uppskattade möjligheten att bli uppdaterad om det komplexa regelverket kring behörighet och urval till högskolan.

– Många av de vuxenstuderande jag träffar har utländsk bakgrund och utländska betyg. De måste ofta komplettera med svenska och engelska för att bli behöriga att läsa vidare, konstaterade Huseyin Bulut.

– Vi har också en stor grupp som kommer från gymnasiet med ofullständiga betyg. De har ofta dåliga erfarenheter från gymnasieskolan och kan ha varit hemmasittare eller ha neuropsykiatriska diagnoser. Det är en utmaning att få dem att hålla uppe motivationen och stanna kvar på utbildningen.

Vägledare från hela landet på plats

Den fullsatta utbildningsdagen samlade deltagare från hela landet – från Östersund i norr till Malmö i söder. Emma Karlsson och Christina Rosén, vägledare vid Carlsunds utbildningscentrum, hade tagit tåget till Stockholm från Motala.

– IChristina Rosén (t v) och Emma Karlssonnom vuxenutbildningen träffar vi inte de studerande kontinuerligt utan ofta vid bara ett tillfälle. En stor utmaning är att få dem att slutföra sina studier, sa Emma Karlsson.

– Vi möter många nyanlända och en del av dem fastnar och har svårt att komma vidare. Det finns inte den typ av enklare utbildningar som en del som är 40-50 år och saknar tidigare utbildning skulle behöva.

Internationellt utbyte final på dagen

Dagen avslutades med ett pass om de möjligheter till internationella utbyten som UHR erbjuder personal, elever och studerande inom hela utbildningsområdet – från förskola och skola, till högskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning.

– UHR:s informationsdagar är uppskattade och platserna fylls snabbt inför varje tillfälle, säger Birgitta Svensson, kommunikatör på UHR. Många intresserade kan tyvärr inte beredas plats och därför undersöker vi fler möjligheter att nå ut med information på digital väg.

Inför årets informationsdag filmades passen om regelverket för antagningen till högskolan. Filmerna finns nu på UHR:s vägledarsidor tillsammans med presentationerna från dagen.

Till presentationer och filmer på UHR:s vägledarsidor

Bilden högst upp på sidan (fr. vänster): Tore Wallmark, Huseyin Bulut och Angelina Oster under vägledardagen på Näringslivets Hus i Stockholm den 15 november.

Lilla bilden (fr. vänster): Christina Rosén och Emma Karlsson, vägledare vid Carlsunds utbildningscentrum.