UHR har beslutat om föreskrifter om särskild behörighet och områdesbehörigheter. De första som berörs av de nya föreskrifterna är de elever som ska söka till gymnasieskolan till hösten 2019.

I de nya föreskrifterna om särskild behörighet finns bland annat bestämmelser om vilka krav som får ställas på en utbildning som leder till yrkesexamen samt vilka krav som får ställas till övrig utbildning. Särskild behörighet ska inte längre anges i områdesbehörigheter.

Elever som ska söka till gymnasieskolan ska kunna göra väl avvägda val. Att känna till vilka krav som kommer att ställas på en utbildning som leder till yrkesexamen är därför viktigt. Behörighetskraven gäller för sökande med gymnasieutbildning som påbörjats efter 30 juni 2011 och utbildning på Komvux som påbörjats efter den 30 juni 2012. Föreskrifterna påverkar inte meritvärderingen för sökande med examen från GY11. UHR kommer även ta fram förslag på förändringar för äldre kursplaner och äldre gymnasieformer.

De nya föreskrifterna gäller från 1 februari 2019 men de nya bestämmelserna kommer användas fullt ut först från och med juni 2022.

Tillägg 2022-02-03:

Områdesbehörigheterna försvinner 2022 (för mer information gå till webbplatsen Antagning.se)