Den 27–28 juni gick startskottet för ett nytt projekt på temat reell kompetens. Projektet syftar till att underlätta för personer från tredje land att få sin kompetens erkänd och tillgodoräknad för fortsatta studier.


Tanken till projektet föddes på konferensen "Refugees Impact on Bologna reform" som Sverige anordnade i Malmö för ungefär två år sedan. På konferensen blev det tydligt att många av de europeiska länderna brottades med ungefär samma problem. Det fanns en vilja att arbeta strukturerat med att kartlägga och bedöma den reella kompetensen. Men trots politiska beslut och policies visade det sig vara svårt att få processen rättssäker och högkvalitativ i praktiken.

Anders Ahlstrand, utredare på UHR.– Vi hoppas att vi i det här projektet kan utbyta erfarenheter och bredda våra perspektiv på ett sätt som kommer att underlätta införandet av väl fungerande modeller på respektive lands hemmaplan. Det är ofta ett stort glapp mellan viljan, det som beslutas och själva genomförandet, säger Anders Ahlstrand. Tillsammans med Cecilia George och André Hesselbäck samordnar han projektet på UHR.

Flera europeiska länder deltar

I projektet deltar representanter från Irland, Island, Kroatien och Österrike samt från EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education). Bland deltagarna från Sverige finns även Pernilla Hultberg från Göteborgs universitet (och Valideringsnätverk Väst) och Katarina Berglund från KTH, som liksom André Hesselbäck var aktiva i Reko-projektet vars resultat därmed också kan tas tillvara i det här samarbetet.

Reko-projektet var ett regeringsuppdrag, där UHR skulle fördela medel till projekt ute vid lärosäten som arbetade med utveckling av beständiga modeller för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande och tillträde till högskoleutbildning. Projektet avslutades i vintras.