Kvarvaro, reell kompetens och fallstudie är exempel på nya och uppdaterade termer i UHR:s svensk-engelska ordbok för högre utbildning. Den nätbaserade ordboken omfattar nu över 1 500 termer.

– I arbetet med 2018 års ordbok har vi särskilt fokuserat på begrepp inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, genomströmning och etappavgång, säger Jari Rusanen som leder arbetet på UHR. 

Han berättar att tre helt nya ord finns med i denna, den elfte utgåvan, av ordboken; kvarvaro, anpassad studiegång och filosofie doktorsexamen. Totalt har cirka 80 poster justerats under det gånga året, men allt handlar inte om vidareutveckling. Vissa begrepp har helt enkelt blivit föråldrade och därför tagits bort.

Lärosätenas behov

Den viktigaste målgruppen för ordboken är universitet och högskolor och det är främst lärosätenas behov som styr innehållet. En referensgrupp, där ett femtiotal personer ingår, utgör grunden för innehållsarbetet. Sedan har man mindre arbetsgrupper som har olika uppgifter, till exempel att ta fram förslag på vilka ord som ska ses över och att genomföra själva översättningsarbetet.

– Nästan alla lärosäten är representerade i referensgruppen. Där ingår även företrädare för olika expertmyndigheter, som Universitetskanslersämbetet och Språkrådet, säger Jari Rusanen.

Användarundersökning

Varje år görs mer än 800 000 sökningar i ordboken och under 2019 ska ordboksgruppen göra en användarundersökning för att ta reda på vem som faktiskt använder tjänsten och hur den skulle kunna utvecklas. Även om ordboken har många användare så vet UHR inte så mycket om dem.

– Ordboken vänder sig till alla som behöver använda sig av engelska motsvarigheter till svenska högskolebegrepp i det dagliga arbetet. Det kan handla om administratörer, lärare och forskare. Men även studenter använder den, säger Jari Rusanen.