En ny rapport från Eurydikenätverket ger en samlad bild över vad Europas länder gjort för att ta emot och integrera asylsökande och flyktingar in i högre utbildning.

Rapporten Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe ger en översikt över de strategier 35 europeiska länder valt för att integrera asylsökande och flyktingar i högre utbildning. Rapporten syftar till att bedöma hur långt de nationella systemen utvecklats när det gäller att svara på asylsökandes och flyktingars behov.

Mest omfattande i Tyskland

Många av de personer som sökte sig till Europa under flyktingkrisen 2015 och 2016 var i en ålder då högskoleutbildning var aktuell för dem. Tyskland är det land i Europa som genomfört de mest omfattande åtgärderna. En nationell strategi för integrationen och en särskild samordnande myndighet, DAAD, har varit nyckelfaktorer i mottagandet. I Sverige har fokus legat på insatser inom bedömning och validering.

Eurydikenätverket ger ut rapporter som förklarar hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och fungerar. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är Sveriges nationella kontor för Eurydikenätverket.