Norrköpings tingsrätt fällde i dag samtliga åtalade i målet angående påstått fusk under högskoleprovet: åtta personer med koppling till HP-hjälpen och 23 av deras kunder. UHR fortsätter nu att granska resultaten för de dömda provdeltagarna och för ytterligare personer som misstänks för fusk.

– Domen är ett stort genombrott i arbetet mot det organiserade fusket vid högskoleprovet, säger generaldirektör Karin Röding. Den är en kraftfull markering som borde få avskräckande effekt.

Tingsrätten har inte ansett att avstängning från att göra högskoleprovet under en begränsad period eller ett ogiltigförklarande av provresultatet är att anse som ett straff som står i konflikt med förbudet mot dubbelbestraffning.

Det innebär att UHR nu kan pröva om de 23 provdeltagare som fällts i tingsrätten ska få två års avstängning från nya prov och bli av med sina resultat på högskoleprovet. UHR har begärt in yttranden från samtliga berörda och beslut kommer preliminärt i februari 2019. Därefter meddelar UHR berörda universitet och högskolor som kan ta tillbaka beslutet om antagning – provdeltagaren blir av med sin utbildningsplats.

Fler insatser mot fusk

I december kunde UHR med hjälp av uppgifter från Ekobrottsmyndigheten återta resultaten för tolv personer som skrev högskoleprovet hösten 2016. Dessa tolv hade sedan 2017 kommit in på utbildningar vid sju universitet och högskolor. UHR meddelade de berörda lärosätena som därefter kunde vidta åtgärder mot studenter som fuskat sig till sina utbildningsplatser.

UHR utreder nu drygt 200 fuskmisstänkta provdeltagare som Ekobrottsmyndigheten har identifierat i HP-hjälpens kundregister. Det handlar om personer som skrev provet våren 2017, hösten 2017 och våren 2018. Utredningarna tar tid eftersom rättssäkerheten är viktig, men UHR räknar med att fatta beslut i samtliga fall under våren.