Skellefteå kommun får drygt 42 miljoner kronor för ett europeiskt samarbete som ska öka kompetensen inom batteritillverkning. Totalt 20 organisationer i tolv länder deltar i projektet, som finansieras via EU-programmet Erasmus+.


I augusti startar byggandet av batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Med runt 2 500 anställda kommer fabriken bli Europas största för produktion av lithium-ionbatterier, som används för eldrift av bilar och andra fordon. Men det är brist på experter inom batteritillverkning både i Sverige och övriga Europa.

Skellefteå kommun, med Northvolt som partner, får nu 42,8 miljoner kronor från EU-kommissionen för ett fyraårigt Erasmus+projekt som ska öka kompetensen på området.

– Tillsammans med våra partners kommer vi att noga bevaka utvecklingen i branschen, definiera nya yrkesroller och kartlägga relevanta kompetenser, säger Anders Norberg, projektansvarig vid Skellefteå kommun. Projektet ska även utveckla kurser och läroplaner, ta fram strukturer för validering, underlätta rörligheten och utveckla strukturer för ett flexibelt lärande i hela värdekedjan.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för utbildningsdelen av Erasmus+ i Sverige och har gett Skellefteå kommun visst stöd i arbetet med ansökan.

– Det är första gången EU-kommissionen beviljar en svensk aktör medel för att samordna ett projekt inom programdelen Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser, säger Gunnel Rydholm Olsson, enhetchef vid UHR. Det är mycket glädjande – endast ett fåtal sådana projekt får finansiering varje år.

Sverige med i flera projekt

Totalt har 18 projekt i hela Europa fått finansiering vid den aktuella ansökningsomgången. För första gången medverkar svenska organisationer även som partners i utländska projekt: Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång, Funka Nu AB, Föreningen WiTEC SWEDEN, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och SAAB AB.

Fakta: Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Erasmus+ är EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inom programdelen branschspecifika kunskapsallianser kan utbildningsanordnare, organisationer och företag söka medel för projekt som bidrar till att fylla kompetensbehov och förbättra matchningen inom specifika branscher.