Är du lärare och intresserad av EU- och Europafrågor? Vill din skolledning satsa långsiktigt på att utveckla undervisningen om EU och Europa? I så fall är du kanske en av 2020 års skolambassadörer för EU.


Nästa år genomförs en ny omgång av utbildningen till Skolambassadör för EU. Syftet med utbildningen – som är kostnadsfri – är att erbjuda skolhuvudmän stöd i att utveckla undervisningen om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen inspirerar sina kollegor och fungerar som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer.

– Jag har velat gå utbildningen tidigare och tycker att den varit fantastisk, säger Eva Manola, lärare på Ängelholms gymnasieskola och en av deltagarna 2018. Tidigare var jag inte så insatt i hur många av de beslut som påverkar oss som fattas av EU. Det har också varit jättebra att få träffa andra lärare och utbyta erfarenheter om hur det fungerar på våra skolor.

Lärare i gymnasieskolan och grundskolans senare årskurser

Utbildningen till skolambassadör vänder sig till lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser.

– Utgångspunkten är att utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett mer övergripande plan, säger Johanna Havdelin, projektledare på Universitets- och högskolerådet (UHR). Det handlar inte i första hand om att utveckla lärarens egen undervisning.

EU-kunskap och studiebesök på schemat

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete genom programmet Erasmus+. För både lärare och rektorer ingår också en studieresa till Bryssel, där deltagarna på plats får lära sig mer om EU:s institutioner.

Mer information och anmälan till utbildningen finns på utbyten.se

Sista anmälningsdag är den 10 december.

Vilka kommuner har en skolambassadör?

På utbyten.se kan du se vilka kommuner som har en eller flera skolambassadörer för EU. Vill du komma i kontakt med en ambassadör på en särskild skola? Kontakta UHR på e-post: skolambassadorer@uhr.se

Utbildningen till Skolambassadör för EU anordnas av UHR tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen.