Storleken på barngrupperna inom förskolan skiljer sig mycket i Europa – från max nio tvååringar per grupp i Rumänien till 24 per grupp i Tjeckien. I de flesta länder regleras gruppstorleken, till skillnad från i Sverige, centralt. Det framgår av en ny rapport från Eurydike-nätverket.


Den nya rapporten ”Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe” jämför reglerna för barnomsorg och förskola i 43 länder i Europa. Rapporten beskriver de regelverk som påverkar livet för barn och föräldrar runt om i Europa och tar upp de viktigaste inslagen för varje land.

Från nio till 24 tvååringar per grupp

Rapporten visar att det är stora skillnader mellan olika länder när det gäller gruppstorlek och antal barn per personal. För tvååringar varierar det maximala antalet barn per grupp från nio i Rumänien till 24 i Tjeckien. För fyraåringar är maxgränsen 19 barn på Malta och 30 i England och Wales.

I de flesta länder regleras gruppstorleken, till skillnad från i Sverige, centralt. I Sverige sätter Skolverket upp riktmärken, men det är förskolans huvudmän som bestämmer. Inte heller i Danmark, Island och Lettland finns lagar om personaltäthet och barngruppernas storlek.

Detaljerade krav på kvalificerade pedagoger i vissa länder

I en tredjedel av länderna, bland annat Litauen, Portugal och Frankrike, finns lagstadgade krav på minst en högutbildad pedagog i varje barngrupp. I Sverige ska undervisningen i förskolan bedrivas av legitimerade förskollärare, men något minimikrav på antal legitimerade förskollärare per avdelning finns inte.

Hemspråk för små barn unikt för Norden

Alla nordiska länder utom Island erbjuder barn hemspråksundervisning oavsett språk. I andra länder är det vanligt att hemspråksundervisningen bara ges till barn med nationella eller regionala minoritetsspråk eller inte erbjuds alls.