Euroguidance är ett nätverk för vägledning som på uppdrag av Europeiska kommissionen arbetar för vägledningens internationalisering. Vid nätverkets möte i Bukarest nyligen utsågs Euroguidance Sweden till ordförande.


– Målet är att stärka samarbetet mellan länderna, och att kunna samordna aktiviteterna mellan olika arbetsgrupper, säger Nina Ahlroos, som är koordinator för svenska Euroguidance.

Främjar kompetensutveckling

I uppdraget ingår att främja internationell rörlighet bland unga samt att bidra till vägledares kompetensutveckling genom internationellt samarbete. Euroguidance ska också skapa kännedom om utvecklingen på vägledningsområdet i Europa. Verksamheten består bland annat av informations- och fortbildningsinsatser samt internationella konferenser och studiebesök.

Det finns kontaktpunkter för Euroguidance i 34 länder i Europa. Nätverket bildades 1992 på initiativ från Europeiska kommissionen för att betona betydelsen av vägledning för det livslånga lärandet och för att öka rörlighet mellan länderna. 1995 bildades svenska Euroguidance som idag utgör en del av främjandeverksamheten vid UHR.

Vägledning i samband med en utlandsvistelse

Nina Ahlroos, koordinator för svenska Euroguidance.

På hemmaplan erbjuder Euroguidance bland annat distanskurser i ”Ivägledning” för yrkesverksamma vägledare. Ordet har myntats för att ringa in vägledningsinsatserna före, under och efter en utlandsvistelse.

– Vi gav en kurs för högskolans vägledare nu i våras och planerar en kurs för vägledare inom gymnasiet och högstadiet till hösten, säger Nina Ahlroos.

På UHR:s vägledarsidor finns stöd, inspiration och verktyg för arbetet på olika utbildningsnivåer samlade. Där är det också möjligt att ta del av ett flöde med internationella nyheter.