Nu finns två förordningar inom utbildningsområdet för första gången på engelska. Dessutom har alla UHR:s tidigare översättningar uppdaterats.

UHR har regeringens uppdrag att översätta vissa lagar och förordningar inom den högre utbildningen till engelska. Bland annat översätts högskolelagen, högskoleförordningen, förordningen om avskiljande av studenter, samt förordningen om anmälningsavgifter och studieavgifter.

Under 2019 har samtliga UHR:s översättningar uppdaterats. Två förordningar finns nu också på engelska för första gången:

– Det finns även andra lagar som översätts och kan vara av intresse för oss som arbetar med högre utbildning, till exempel diskrimineringslagen, säger Jari Rusanen, utredare vid UHR och ansvarig för översättningsarbetet. 

Inte officiellt bindande

UHR:s översättningar är inte officiellt bindande, utan har bara ett informationssyfte. Juridiskt är det de svenska texterna som gäller.

Lagar och förordningar uppdateras kontinuerligt och det gör även UHR:s engelska översättningar.

– Eftersom det kan dröja innan en ny översättning hunnit publiceras så är det alltid bra att kolla upp vilken version av lagtexten översättningen motsvarar, säger Jari Rusanen. Det nämns alltid i början av varje översättning.