I slutet på 2019 fastslås troligen en global konvention om erkännande av kvalifikationer för högre utbildning. UHR deltar i arbetet och kämpar bland annat för flyktingars rättigheter.

I mars hölls det andra internationella mötet på FN-organisationen Unesco för att behandla ett förslag till konvention. Syftet är att underlätta för individer att använda sina kvalifikationer i ett annat land både för fortsatta studier och på arbetsmarknaden.

120 länder fanns representerade och från Sverige deltog Per Magnusson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet och Lars Petersson, chef för avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på UHR.

– Vi hävdade att rätten till erkännande för att öka möjligheter på arbetsmarknaden bör synas i konventionen, säger Lars Petersson. Dessutom kämpade vi tillsammans med våra nordiska grannländer för flyktingars rätt att få sina utbildningar erkända. Vi tycker att det ska gå att erkänna utbildningar trots att de inte är fullständigt dokumenterade.

Upp på generalkonferens

Nu ska förslaget till konvention skickas till alla medlemsländer för att sedan tas upp vid Unescos generalkonferens i november. Efter det måste minst 20 länder ställa sig bakom den för att den ska träda i kraft.

UHR, universitet och högskolor arbetar idag med bedömning av utbildningar från hela världen i enlighet med Lissabonkonventionen. Även om Lissabonkonventionen styr erkännanden av utbildningar i Europa, så tillämpar UHR den för alla länder.

– Någon större förändring i det dagliga arbetet kommer förmodligen inte den globala konventionen att innebära för oss, säger Lars Petersson. Men får den ett stort genomslag runt om i världen så kan arbetet med att inhämta information från andra länder komma att underlättas och naturligtvis så kan den bli en stark kraft för att främja den internationella mobiliteten.