Varje år utfärdar UHR upp emot 20 000 utlåtanden över utländsk utbildning. Utlåtandet visar vad en persons utländska utbildning motsvarar i Sverige och underlättar för den som vill arbeta eller studera vidare här. Nu blir utlåtandet digitalt, vilket är både effektivare och mer miljövänligt.

Tidigare skickades UHR:s utlåtanden som fysiska dokument via posten. Nu får den sökande istället utlåtandet som en pdf-fil till sin e-postadress. Dokumentet är försett med ett certifikat som visar att det är äkta, vilket markeras av ett blått band högst upp när det öppnas i Acrobat Reader.

– UHR:s bedömningsverksamhet bidrar till integration av människor med utländsk examen och tillför arbetsmarknaden ny kompetens, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. Övergången till digitalt utlåtande innebär att det blir enklare för den som ska söka arbete eller studier att skicka utlåtandet tillsammans med sina andra ansökningshandlingar. Det är också ett viktigt steg i UHR:s arbete med att effektivisera och digitalisera verksamheten och är även mer miljövänligt.

UHR:s handläggare bedömer utländska utbildningar på nivåerna högskola, eftergymnasial yrkesutbildning och gymnasium. För dem blir effektivitetsvinsten påtaglig:

– Vi spar tid genom att UHR:s handläggare inte behöver skriva ut utlåtanden och skicka dem med posten, säger Lars Petersson, avdelningschef vid UHR. Arbetsgivare som får ett utlåtande utfärdat av UHR kan vara trygga med att vi har granskat den sökandes utländska utbildningsdokument, bekräftat äktheten och att studierna genomförts vid en erkänd utbildningsanordnare.  

Arbetsgivare som har frågor om utlåtandet är välkomna att kontakta UHR via e-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Läs mer om utlåtandet