Den 8 april är internationella romadagen. Dagen firas till minnet av den första internationella romska kongressen i London 1971. UHR vill idag uppmärksamma romernas språk, kultur och rättigheter som nationell minoritet.

Bild på den romska flaggan i blått och grönt med det indiska röda hjulet.

UHR arbetar med riktade insatser för att främja de nationella minoriteternas rättigheter, språk och kultur utifrån de minoritetspolitiska målen. UHR har i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål.

Kurser i romska språk och romsk kultur ges vid Södertörns högskola. Du hittar mer information om utbildningarna på Studera.nu och Antagning.se.

En av fem nationella minoriteter

Romer är en nationell minoritet i Sverige. Förutom romer är det judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar, som har särskilda rättigheter som rör språk, kultur och inflytande.

Enligt Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget finns det uppskattningsvis cirka 50 000–100 000 romer och resande i Sverige. De utgörs av olika romska grupper som kategoriserar sig utifrån grupptillhörighet, traditioner och språkvarieteter. Många romer talar någon varietet av romska (Romani chib), exempelvis kale, lovari, gurbeti, svensk romani (resanderomani), kaldaras och arli.

Källa: information på minoritet.se samt karta från Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget utgiven 2018.