UHR har i uppdrag att översätta ett antal författningar och lagar inom utbildningsområdet till engelska. Nu är ett stort arbete med att se över och uppdatera dessa texter på uhr.se klart.


Listan över lagar och förordningar för högre utbildning har blivit mer täckande och direkta länkar till både svenska texter och deras engelska översättningar finns.

Även på uhr.se:s engelska del har listan över lagar och förordningar blivit mer täckande, med engelska namn och länkar till de uppdaterade engelska översättningarna.

Två nya författningar

Två nya författningar har lagts till. Dessa är:

  • Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
  • Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Översättningarna ska ses som ett stöd, men de är inte bindande – endast de svenska originaltexterna är officiella.