Europaskolan har ändrat sin betygsskala. Det innebär att betyg med den nya skalan kommer att värderas på ett annat sätt i antagningen till högskolan jämfört med tidigare. Den nya skalan är 5–10 mot den tidigare som var 6–10.


UHR:s styrelse har beslutat om ändring i föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2019:10) efter Europaskolans ändrade betygsskala. De första eleverna som tar examen från Europaskolan med den nya skalan examineras år 2021.

UHR ska på regeringens uppdrag se till att konkurrensen om platserna till svensk högskola sker på så likvärdiga villkor som möjligt för alla sökande. Ändringen träder i kraft den 1 december 2019 och har tidigare gått på remiss till berörda parter.

Fakta

Den sammanlagda betygspoängen från Europaskolan räknas om till ett preliminärt meritvärde. Sedan räknas eventuella betygsvärden för betyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning in. Det kan vara:

  • betyg som krävs för behörighet
  • betyg som kan höja meritvärdet
  • betyg i meritkurser som ger meritpoäng.

Ett jämförelsetal tas fram. Därefter läggs poäng för meritkurser till och ett slutgiltigt meritvärde är framräknat.