Regeringen har gett UHR i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat. Syftet att undersöka om viktning kan öka provets förmåga att förutse studieframgång. Hösten 2019 kommer sökande till vissa civilingenjörsutbildningar att få sina provresultat viktade.

Högskoleprovet består av två delar – en kvantitativ del och en verbal del. Regeringen gav förra året UHR i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med viktade provresultat. Viktningen innebär att den ena provdelen tillmäts större vikt än den andra vid urvalet till en högskoleutbildning.

Syftet med försöket är bland annat att se om viktningen kan öka högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att klara utbildningen.

Civilingenjörsprogrammen först ut

I antagningen till hösten 2019 tillämpas viktning på vissa civilingenjörsutbildningar. Det betyder att den som söker utbildning under våren – från 15 mars till 15 april – kan få sitt högskoleprovsresultat viktat. Sex lärosäten deltar i försöket: Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Tillåten viktning är 0,75/0,25 och universiteten och högskolorna väljer själva vilken del, kvantitativ eller verbal, som ges störst vikt.

Liksom idag används det bästa totala provresultat en sökande skrivit de senaste fem åren. Den sökande behöver inte själv styrka vilket resultat som ska användas i urvalet till utbildningen, utan det sker automatiskt. Undantaget är sökande utan svenskt personnummer och sökande med skyddade personuppgifter, som behöver ladda upp eller skicka in samtliga resultatbesked om de har skrivit flera högskoleprov med samma resultat.

Mer information om högskoleprovet finns på Studera.nu/hogskoleprovet

UHR ska redovisa uppdraget med viktade högskoleprovsresultat till regeringen senast den 1 december 2023.