Beslutet att ställa in höstens högskoleprov ligger fast. Det meddelar Universitets- och högskolerådet (UHR:s) generaldirektör Karin Röding, efter möte den 1 september med riksdagens Utbildningsutskott. Det innebär att nästa högskoleprov genomförs våren 2021.

Den 1 september träffade UHR:s generaldirektör Karin Röding, tillsammans med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och företrädare för Stockholms universitet, riksdagens Utbildningsutskott med anledning av höstens inställda högskoleprov. Efter mötet kom beskedet från ordföranden i Utbildningsskottet, Gunilla Svantorp (S), att det inte finns en majoritet för ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen. Därmed kom beskedet från Karin Röding att beslutet att ställa in höstprovet kvarstår.

– Jag har lyssnat på rektorerna för de 21 universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet. Givet den pandemi vi befinner oss i är deras bedömning att det inte går att genomföra höstens högskoleprov utan risk för smittspridning. Beslutet att ställa in provet ligger därför fast – människors liv och hälsa måste gå först.

Två provtillfällen i vår

UHR och provanordnarna kommer nu att fokusera på att säkerställa att högskoleprovet kan genomföras vid två tillfällen i vår. Provdeltagarna kommer då att kunna skriva ett av proven. Regeringens beslut om förändring i högskoleförordningen som gör det möjligt att begränsa antalet provskrivare med hänvisning till smittskyddsskäl kan komma att tillämpas i vår.

Vårproven planeras att äga rum i februari och maj. Resultaten kommer att kunna användas i antagningen till högskolestudier hösten 2021. Cirka 80 procent antas till höstterminen och resterande 20 procent till vårterminen eftersom lärosätenas utbildningsutbud är mindre till vårterminen. Anmälan till vårens högskoleprov öppnar i början av november. Provresultatet är giltigt i 8 år.

”Viktigast ha rätt behörighet”

– Det är viktigt att understryka att högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse när det är fler sökande än platser till en utbildning, säger Karin Röding. Det allra viktigaste för att kunna antas till en högskoleutbildning är att den sökande har rätt behörighet. Till omkring 85 procent av alla högskoleutbildningar råder ingen konkurrens och då antas alla som har rätt behörighet.

Regeringen har föreslagit, och riksdagen beslutat om, en utbyggnad av högskolan som inneburit att tio procent fler studenter har kunnat antas höstterminen 2020 jämfört med hösten 2019. För den som vill studera redan i höst finns fortfarande utbildningar med lediga platser öppna för sen anmälan på Antagning.se. 

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se