Nu är resultatet av det andra urvalet för antagningen till vårens högskoleutbildningar publicerat på Antagning.se. Totalt har 187 308 personer antagits till minst en utbildning – en ökning med åtta procent eller nästan 14 000 personer jämfört med vårterminen 2020. Antalet antagna är det högsta hittills för det andra urvalet till en vårtermin.


Antalet behöriga sökande är 265 803, jämfört med 235 885 personer vårterminen 2020. Det är en ökning med 13 procent eller nästan 30 000 sökande. 70 procent av de behöriga sökande har erbjudits plats på en utbildning i vår, jämfört med 74 procent vårterminen 2020.

Fler yngre antas

Liksom vid det första urvalet ökar antalet antagna i gruppen 20 år och yngre stort – med 24 procent. Antalet behöriga sökande i åldersgruppen ökar med 29 procent.

Även bland dem som är 30-45 år blir antalet antagna fler, men ökningen är något lägre än vid det första urvalet. Antalet antagna i den gruppen ökar med 11 procent och antalet behöriga sökande med 16 procent.

Antagningsbeskeden publiceras idag

Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar antagningsbeskeden på Antagning.se den 21 december. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till vissa program och kurser. På Antagning.se visas de utbildningar och kurser som är öppna för sen anmälan.

Mer om vårterminen 2021

UHR publicerade rapporten ”Antagning till högre utbildning vårterminen 2021. Statistik i samband med första urvalet” den 17 december. Se webbnyheten "Pandemin leder till ökad konkurrens om vårens högskoleplatser".

Du kan även göra egna sökningar i vår sökfunktion för antagningsstatistik.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se