När anmälan stängde den 16 mars hade 44 457 personer sökt en eller fler av årets sommarkurser (ST) vid högskolorna – en ökning med 22 procent eller 8 150 personer. Totalt 21 universitet och högskolor får fler sökande sommaren 2020 jämfört med förra året.

Topp-3 lärosäten sökstat ST 2020 relativ ökning

Tre högskolor får mer än tredubbelt så många sökande sommaren 2020 jämfört med förra sommaren: Högskolan i Borås, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Gävle.

Universitet/
högskola

Sök-ande totalt
ST 2019

Sök-ande totalt
ST 2020

Föränd-ring i antal
ST 2019-ST 2020

Förändring i procent ST 2019-ST 2020

Högskolan i Borås

833

7 619

6 786

814,6%

Blekinge tekniska högskola

270

1 031

761

281,9%

Högskolan i Gävle

1 374

4 780

3 406

247,9%

Örebro universitet

14

29

15

107,1%

Konstfack

64

106

42

65,6%

Lunds universitet

4 209

6 797

2 588

61,5%

Jönköping University

36

58

22

61,1%

Kungl. Tekniska högskolan

126

189

63

50,0%

Stockholms universitet

8 553

12 194

3 641

42,6%

Högskolan i Halmstad

1 188

1 650

462

38,9%

Linnéuniversitetet

12 757

16 365

3 608

28,3%

Umeå universitet

4 152

5 160

1 008

24,3%

Uppsala universitet

8 734

10 667

1 933

22,1%

Mittuniversitetet

15 484

18 173

2 689

17,4%

Södertörns högskola

79

88

9

11,4%

Chalmers tekniska högskola

255

279

24

9,4%

Luleå tekniska universitet

92

99

7

7,6%

Högskolan i Skövde

2 853

3 066

213

7,5%

Göteborgs universitet

5 093

5 378

285

5,6%

Linköpings universitet

599

630

31

5,2%

Sveriges Lantbruksuniversitet

1 450

1 457

7

0,5%

Gymnastik- och idrottshögskolan har fått 236 sökande till ST 2020, men erbjöd inga sommarkurser ST 2019.

Totalt ökar antalet erbjudna utbildningar med 41 procent, från 438 förra sommaren till 618 utbildningar sommaren 2020.

De som har anmält sig till sommarkurser söker till mycket stor del distanskurser.

Antagningsbeskeden går ut den 27 april. Inför kursstart är det viktigt att följa aktuell corona-information från myndigheter och ansvariga lärosäten.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se