Antalet ansökningar om bedömning av utländsk utbildning har under årets fyra första månader minskat kraftigt. Det beror troligen på coronapandemin och att allt fler använder UHR:s digitala bedömningstjänst.

UHR bedömer gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar från andra länder och utfärdar utlåtanden. Ett utlåtande är personligt och visar vad en persons utländska utbildning motsvarar i Sverige. Det kan bland annat vara till nytta när man ska söka jobb.

Mellan januari och april tog UHR emot 7 283 ansökningar om bedömning av utländsk utbildning. Det är en minskning med nästan 19 procent jämfört med samma period förra året, då UHR fick in 8 962 ansökningar.

– Minskningen har varit särskilt stor under mars och april, säger Lars Petersson, chef för UHR:s avdelning för bedömning av utländsk utbildning. Coronapandemin kan ha gjort att färre besökt Arbetsförmedlingen eller träffat vägledare, som vanligtvis brukar tipsa om att man kan ansöka hos oss. Sedan i början av maj ser vi emellertid att fler ansöker om bedömning igen.

Digital tjänst med utbildningar från 50 länder

För ett år sedan lanserade UHR en digital bedömningstjänst som snabbt ger ett generellt svar på vad en viss utbildning motsvarar i Sverige. I bedömningstjänsten finns i dagsläget nära 700 utbildningar från 50 länder. Under perioden januari-april i år hade bedömningstjänsten 72 206 besök, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med de fyra sista månaderna 2019.

– UHR vill gärna att fler ska använda våra tjänster och vi försöker därför nå ut på olika sätt, bland annat genom en kampanj i sociala medier, säger Lars Petersson. Det kanske inte är helt lätt att hitta ett nytt jobb just nu, men arbetssökande kan använda den här tiden till göra klart sina ansökningshandlingar så att de är redo att söka jobb när arbetsmarknaden lättar.

Tack vare det minskade antalet ansökningar har UHR kunnat korta handläggningstiden för ansökan om bedömning. Idag tar det 78 dagar från att en person ansöker till dess att hen har ett utlåtande – en minskning med 5 dagar jämfört med samma period förra året.

Om UHR:s bedömningar

UHR utfärdar personliga utlåtanden för utbildningar från alla världens länder. Den digitala bedömningstjänsten, som lanserades våren 2019, består av utbildningar från 50 länder. Båda tjänsterna kan vara en hjälp när en person till exempel söker jobb i Sverige och en arbetsgivare ska förstå utbildningsbakgrunden.

Vanligaste ansökningsländer januari – april 2020

  1. Syrien
  2. Iran
  3. Irak
  4. Indien
  5. Turkiet