Antalet sökande till internationella masterprogram våren 2021 ökar med 21,5 procent, från 2 361 våren 2020 till 2 869. Samtidigt söker färre till internationella kurser och program på grundnivå våren 2021, från 4 721 till 4 565 (-3,3 procent). Jämfört med vårterminen 2020 får sju universitet och högskolor fler sökande i första hand till vårens internationella masterprogram, medan åtta lärosäten får fler förstahandssökande till sina internationella kurser och program på grundnivå.

Sju av åtta lärosäten som erbjuder internationella masterprogram våren 2021 har fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2020:

 • Luleå tekniska universitet: 66 sökande i första hand (69,2 %)
 • Högskolan i Skövde: 180 sökande i första hand (55,2 %)
 • Högskolan Dalarna: 733 sökande i första hand (49,6 %)
 • Högskolan Kristianstad: 271 sökande i första hand (47,3 %)
 • Lunds universitet: 452 sökande i första hand (47,2 %)
 • Umeå universitet: 338 sökande i första hand (43,2 %)
 • Mittuniversitetet: 102 sökande i första hand (1,0 %)

Sex av åtta lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå vårterminen 2021 har fått fler sökande i första hand jämfört med i våras:

 • Linnéuniversitetet: 2 218 sökande i första hand (27,6 %)
 • Stockholms universitet: 517 sökande i första hand (24,3 %)
 • Umeå universitet: 480 sökande i första hand (14,8 %)
 • Högskolan i Halmstad: 211 sökande i första hand (14,1 %)
 • Lunds universitet: 809 sökande i första hand (4,4 %)
 • Högskolan i Kristianstad: 184 sökande i första hand (3,4 %)

Totalt 21,5 procent fler sökande till internationella masterprogram

 

Sökande 
Master VT 2020

Sökande 
Master VT 2021

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Internationella master­program

2 361

2 869

508

(21,5 %)


Antalet erbjudna internationella masterprogram vårterminen 2021 jämfört med förra våren är oförändrat: 17 program.

Antalet sökande till internationella kurser och program på grundnivå minskar med 3,3 procent

 

Sökande 
IK VT

2020 

Sökande 
IK VT

2021

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Endast pro­gram på grund­nivå

283

136

-147

(-51,9 %)

Endast
inter­natio­nella 
kurser  

4 207

4 263

56

(1,3 %)

Pro­gram på grund­nivå och inter­natio­nella kur­ser

231

166

-65

(-28,1 %)

Totalt

4 721

4 565

-156

(-3,3 %)

Lärosätena minskar antalet internationella kurser från 313 vårterminen 2020 till 304 vårterminen 2021 (-2,9 %). Antalet program på grundnivå halveras, från två våren 2020 till ett.

Första urvalet i oktober
Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – de sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina antagningsbesked den 8 oktober, sökande till internationella masterprogram får veta om de blivit antagna en vecka senare, den 16 oktober.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se