Regeringen kommer idag att fatta beslut som gör det möjligt att anordna högskoleprovet för en begränsad krets provdeltagare, om det behövs av smittskyddsskäl. Det betyder att Universitets- och högskolerådet (UHR) kan begränsa kretsen av provdeltagare, så att endast de som inte har ett högskoleprovsresultat sedan tidigare får skriva provet.


– Det är positivt att regeringen idag fattar beslut om denna ändring i högskoleförordningen. Möjligheten att av smittskyddsskäl begränsa vilka som får skriva högskoleprovet har UHR och provanordnarna, de 21 lärosätena, tidigare lyft till regeringen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

– Beslutet om att ställa in höstens prov var baserat på att förhindra smittspridning i landet. Beslutet fattades efter att de 21 lärosätena som ansvarar för att genomföra provdagen meddelat att de av dessa skäl inte kan ta ansvar för höstens prov. UHR kommer nu, tillsammans med de 21 provanordnarna, att samråda kring praktiska möjligheter och förutsättningar. Hänsyn måste tas till risken för smittspridning givet att det är fortsatt många som kan få möjlighet att skriva provet, provanordnarnas förutsättningar givet den korta tiden som nu finns för ett höstprov och inte minst viktigt att fusk fortsatt förhindras.

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset beslutade UHR den 7 augusti att ställa in höstens högskoleprov som skulle ha ägt rum den 18 oktober. Omkring 100 000 personer uppskattas ha velat skriva höstprovet. Normalt är omkring 45 procent av provdeltagarna förstagångsskrivare.

Den 1 september är UHR:s generaldirektör Karin Röding och representanter för provanordnarna kallade till Utbildningsutskottet angående höstens högskoleprov, som ett led i riksdagens beredningsprocess. Något nytt besked kommer inte att ges innan dess.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se