UHR har nu tillsammans med ansvariga universitet och högskolor betalat tillbaka anmälningsavgiften till de närmare 70 000 personer som var anmälda till vårens inställda högskoleprov.


Den 30 april fattade regeringen beslut som innebar att UHR kunnat betala tillbaka anmälningsavgiften på 450 kronor till de som var anmälda till vårens högskoleprov.

– Jag är glad över att kunna meddela att avgiften på 450 kronor nu har betalats tillbaka till de som var anmälda till vårens inställda högskoleprov. Det handlar sammanlagt om över 30 miljoner kronor, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Till följd av smittspridningen av coronaviruset beslutade UHR den 13 mars att ställa in vårens högskoleprov. Det är första gången som ett högskoleprov har ställts in sedan starten 1977. Det innebär också att det är första gången som avgiften betalas tillbaka. Det stora antalet anmälda innebär att återbetalningen sker under ett par veckors tid. För ett fåtal kan återbetalningen ta längre tid.

Delat ansvar mellan myndigheter

Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor. Avgiften fördelas mellan UHR (180 kronor) och de 21 universitet och högskolor som är provanordnare (270 kronor).

UHR tar fram, utvecklar och distribuerar högskoleprovet. UHR analyserar och rättar också provsvaren, fattar beslut om resultaten samt utreder frågor kring högskoleprovet på uppdrag av regeringen.

De 21 universitet och högskolor som är provanordnare ansvarar för att genomföra provet på cirka 120 orter runt om i Sverige. Det handlar bland annat om att ordna provlokaler, anställa provpersonal, säkerställa att högskoleprovet genomförs på ett rättssäkert sätt och motverka fusk.

Regeringens pressmeddelande: ”Avgiften för högskoleprovet ska återbetalas", regeringen.se

Vanliga frågor och svar om det inställda högskoleprovet, Studera.nu

Universitet och högskolor som anordnar högskoleprovet, Studera.nu