På grund av smittspridningen av coronavirus tar UHR för närvarande inte emot besök på myndigheten.

UHR följer noga utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, UD och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) ger.

Med anledning av den pågående smittspridningen tar myndigheten för närvarande inte emot fysiska besök på kontoren i Stockholm och Visby. Skicka gärna e-post eller ring om du vill ha kontakt med UHR. Svarstiderna kan vara något längre än normalt.

Du når UHR via e-post registrator@uhr.se eller telefon 010-470 03 00 (växel).

Här hittar du fler kontaktuppgifter