Antalet sökande 19 år och yngre ökar med 30 procent jämfört med hösten 2019. Samtidigt är det 10 procent fler 20–24-åringar och 14 procent fler 25-åringar och äldre som söker till högskolan i höst.

Totalt sökte 451 696 personer en eller flera utbildningar vid första urvalet höstterminen 2020, en ökning på elva procent jämfört med de 398 350 som sökte förra hösten. Den kraftiga ökningen beror främst på att coronapandemin har försämrat läget på arbetsmarknaden.

Av de sökande är 403 722 behöriga, 16 procent fler än hösten 2019.

Antalet antagna ökar med tio procent, från 279 364 hösten 2019 till 306 953. Eftersom antalet sökande totalt ökar ännu mer är konkurren­sen om utbildningsplatserna i höst större än den var för ett år sedan. 

Fler förstahandssökande till sex stora utbildningsgrupper

  • Sjuksköterska, +28 procent
  • Läkare, +26 procent
  • Civilingenjör, +14 procent
  • Högskoleingenjör, +9 procent
  • Socionom, +7 procent
  • Lärare, +2 procent.

Vårens inställda högskoleprov påverkar HP-gruppen

För betygsurvalsgrupperna BI (enbart gymnasiebetyg) och BII (gymnasiebetyg med kompletteringar) ökar antalet behöriga sökande med 20 respektive elva procent jämfört med höstterminen 2019. Samtidigt minskar HP-gruppen med en procent beroende på att coronapandemin tvingade UHR att ställa in vårens högskoleprov. HP-gruppen skulle ha minskat ännu mer om det inte var för den kraftiga ökningen av sökande totalt – många av dessa sökande har sannolikt med sig högskoleprovsresultat sedan tidigare.  

Kontakt 17 juli

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Kontakt fr.o.m. 20 juli

T.f. avdelningschef
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se