På grund av den pågående smittspridningen av covid-19 kommer Kvalitetsdrivet 2020 inte att genomföras 20 april som planerat. Nytt datum för konferensen blir 8 september 2020.

Vartannat år anordnar UHR heldagskonferensen Kvalitetsdrivet – en samlad arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om hur utbildningssektorn kan främja likabehandling, motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier. Konferensen vänder sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer.

Nytt datum: 8 september

Årets konferens var planerad till 20 april, men på grund av spridningen av covid-19 har UHR valt att flytta konferensen till 8 september istället. Konferensen kommer precis som tidigare att hållas på Näringslivets hus i Stockholm.

UHR arbetar för närvarande med att ta fram ett uppdaterat program för konferensen. Ambitionen är att följa samma upplägg som var planerat för april, och alla talare har blivit tillfrågade om att medverka i september istället. Alla som har anmält sig till Kvalitetsdrivet i april har kvar sina platser på konferensen om de vill och kan delta i september.