Hur ger vi alla lika möjligheter att påbörja och fullfölja högskolestudier? Det är temat för UHR:s konferens Kvalitetsdrivet den 20 april. Bland talarna: Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Sveriges förenade studentkårers ordförande Matilda Strömberg och Karin Röding, generaldirektör för UHR.

– Med Kvalitetsdrivet vill UHR bjuda in lärosäten och andra aktörer till en kompetenshöjande diskussion om hur vi kan motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter till högskolestudier, säger Karin Röding.

Kvalitetsdrivet 2020 – den femte upplagan av UHR:s återkommande konferens – äger rum på Näringslivets Hus i Stockholm. Dagen inleds och avslutas med presentationer och paneldiskussioner på temat ”En högskola för alla – från vision till verklighet”. Matilda Ernkrans kommer att tala om politikens ambition med breddad rekrytering och breddat deltagande, och Karin Röding om vad UHR gör på området.

Bland övriga medverkande finns Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst, Per Hillbur, prorektor vid Malmö universitet och Sveriges förenade studentkårers (SFS) ordförande Matilda Strömberg.

Sexuella trakasserier och psykisk ohälsa seminarieteman

Dagen innehåller också ett flertal parallella och valbara seminariepass, bland annat om universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier. Den sociala snedrekryteringen till utlandsstudier och orsaker till studenters psykiska ohälsa är andra seminarieteman.

– Vi har velat skapa ett program som sätter fokus på aktuella och för högskolan centrala frågor. Under dagen kommer det också att ges många tillfällen att nätverka och utbyta erfarenheter med kolleger, säger Matilda Björn, projektledare på UHR.

Kvalitetsdrivet vänder sig till dig som är chef eller medarbetare på exempelvis ett lärosäte, en myndighet eller en intresseorganisation. Konferenskostnaden är 1 900 kronor och då ingår lunch och fika. Studentkårsrepresentanter deltar kostnadsfritt.

Anmälan stänger när konferensen är fullbokad, men senast den 20 mars.

Läs mer och anmäl dig till Kvalitetsdrivet 2020