UHR:s bedömningsavdelning arbetar med att bedöma utbildningar från världens alla länder. Språkkompetensen och mångfalden hos medarbetarna är därför av stor vikt, vilket en undersökning också visar.


Under fem månader i våras befann sig Daniela Cundrò, doktorand inom internationell kommunikation vid University for Foreigners i Perugia, Italien, på UHR för att för att bedriva forskning här. Hon studerar hur högskolor kan prestera bättre i en interkulturell kontext genom att använda sig av olika kulturella modeller i kommunikationen med utländska målgrupper. Under sin tid på UHR gjorde hon bland annat en undersökning bland medarbetarna på bedömningsavdelningen.

– Från min första dag blev jag imponerad av avdelningens multikulturella och multilingvistiska team, säger Daniela Cundrò. Jag ville visa att ett teams multikulturalism är oumbärligt för att utföra arbetsuppgifter i en global kontext, såsom bedömning av utländska utbildningar.

Sju språk används dagligen

Undersökningen visar att avdelningens cirka 75 medarbetare i huvudsak använder följande språk i sitt dagliga arbete: engelska, svenska, arabiska, franska, spanska, farsi och ryska. De geografiska områden som man arbetar med är i huvudsak Europa och Nordamerika, arabiska länder, Asien och Stilla havsområdet, Afrika och Medelhavsregionen samt andra ENIC-NARIC-kontor, det vill säga kontor i andra länder som liksom UHR bedömer och erkänner utländska utbildningar.

daniela-cundro-753x424px.jpg

Daniela Cundrò, doktorand vid University for Foreigners i Perugia, Italien.

– Kulturell diversitet är inte bara en fördel för ett team, men också en nödvändighet när en myndighet arbetar i en internationell miljö. Det är också fallet med UHR:s bedömningsavdelning. Kunskaper i flera språk är väldigt användbara, speciellt när man söker efter autentiska källor på originalspråk på institutioners och högskolors webbplatser. Det ger också möjlighet till djupare kunskap om länder, när det gäller offentlig förvaltning, utbildningssystem, förekomst av korruption och andra risker, säger Daniela Cundrò.

Ändrade rekryteringsstrategin

Avdelningen har de senaste tio åren fått en allt större mångfald bland medarbetarna. Det är en konsekvens av den ekonomiska och politiska krisen i länder som Syrien, Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Eritrea, Indien, Iran och Irak.

Lars Petersson, chef för bedömningsavdelningen, berättar:

– Den syriska flyktingkrisen efter inbördeskrigets start 2011 ledde till en stor ökning av sökande hos oss. Då ändrade vi också rekryteringsstrategi för att få in ännu fler personer med olika kulturella bakgrunder. Det har fört med sig flera positiva aspekter, till exempel när det gäller kvalitet, effektivitet i arbetsaktiviteter när det gäller djupa språkkompetenser, ökning av lokal och regional kunskap och det har även berikat den sociala arbetsmiljön.

Om UHR och bedömning av utländsk utbildning

UHR har flera ansvarsområden varav ett är bedömning av utländsk utbildning. Vi underlättar för personer som vill söka jobb i Sverige genom att utfärda personliga utlåtanden över utländsk utbildning och erbjuder en digital bedömningstjänst på både svenska och engelska.

UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor vilket innebär att myndigheten ingår i ett internationellt nätverk. Vi har bland annat i uppdrag att informera om utländsk utbildning i Sverige och ge information om svensk utbildning internationellt.