Regeringen har i dag entledigat Karin Röding som generaldirektör för UHR och utsett vikarierande generaldirektör för myndigheten.

Regeringen förordnar avdelningschefen och ställföreträdande generaldirektören Maria Linna Angestav som vikarierande generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet fr.o.m. den 10 september 2020 tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör och chef tillträder sin befattning.

Regeringen har idag utsett Peter Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet genomförs hösten 2020 och våren 2021.

Regeringens pressmeddelande 10 september: "Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet" (regeringen.se)

Genomförande av högskoleprovet (kommittédirektiv Dir 2020:92 från Utbildningsdepartementet 2020-09-10)

Mer information i regeringens pressmeddelande 8 september: "Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst" (regeringen.se)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se