Totalt 41 610 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med 45 procent jämfört med sommaren 2019. Antalet utbildningar i sommar ökar med 36 procent, från 446 till 605 program och kurser.

Redan inledningsvis erbjöd flertalet universitet och högskolor fler kurser i sommar jämfört med förra året. Regeringens beslut att utöka antalet sommarkursplatser med 6 000 för att mildra Corona-virus­utbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi har också bidragit till årets ökning av antalet antagna.

Åldersfördelning av antagna

Sökande i åldern 20 till 24 år står för den största ökningen bland de antagna, även om samtliga åldersgrupper ökar jämfört med förra sommaren.

Ålder

Antagna
sommaren 2019

Antagna
sommaren 2020

Förändring
i procent

Upp till 24

8 581

13 180

54 %

25-34

13 710

19 617

43 %

35 och över

6 310

8 813

40 %

 

 

 

Antagna per undervisningsform

Undervis-ningsform

Antal antagna sommaren 2019

Antal antagna sommaren 2020

Förändring
i procent

Distans

23 982

36 739

53 %

Normal

6 919

7 900

14 %

Totalt*

28 601

41 610

45 %

*) Sökande som antagits till både distans- och normalutbildningar räknas bara en gång i totalen.

Antal utbildningar

Hela utbudet av utbildningar ökar med 36 procent jämfört med förra året. Men distansutbildningar är den utbildningsform som ökar mest: 46 procent.

Undervis-ningsform

Antal utbildningar sommaren 2019

Antal utbildningar sommaren 2020

Förändring
i procent

Distans

227

332

46 %

Normal

219

273

25 %

Totalt

446

605

36 %Fler av de aktuella sommarkurserna kan komma att bedrivas som distansutbildning, beroende på hur läget är i sommar vad gäller smittspridning. Inför kursstart är det viktigt att följa aktuell corona-information från myndigheter och ansvariga lärosäten.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se