UHR har beslutat om nya föreskrifter om särskild behörighet.

I föreskrifterna om särskild behörighet finns bland annat bestämmelser om vilka krav som får ställas på en utbildning som leder till yrkesexamen och vilka krav som får ställas till övrig utbildning. De som berörs är sökande till högskolan som läst sin gymnasieutbildning enligt äldre kursplaner eller äldre gymnasieformer.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti. De ska tillämpas vid antagningen till utbildningar på grundnivå som börjar efter den 31 maj 2022.