Från och med den 14 september är alla webbsidor på anmälningswebbarna Antagning.se och Universityadmissions.se mobilanpassade, det vill säga de fungerar lika bra på en mobilskärm som på större skärmar. Alla sidor uppfyller också kraven för digital tillgänglighet.

Från och med den 14 september är alla webbsidor på anmälningswebbarna Antagning.se och Universityadmissions.se mobilanpassade och uppfyller också kraven för digital tillgänglighet.

Webbplatserna har även fått en ny navigation där alla sidor nås via toppmenyn och dessutom har funktionen för utbildningssöken förbättrats så att sökande enklare ska hitta sina utbildningar.

Nytt på anmälningswebbarna

  • Båda webbplatserna uppfyller nu kraven för digital tillgänglighet.
  • Alla webbsidor är mobilanpassade.
  • Webbplatserna ger nu en mer sammanhållen och modern upplevelse än tidigare.
  • Ny navigation underlättar för besökaren när hen ska hitta information. 
  • Utbildningssök har fått ny design, med förbättrade sökfilter, träfflistor, korg för Mina valda utbildningar och favoritfunktioner.
  • Ny design på funktionen för att Logga in och skapa konto.

Mycket på webbplatserna är sig också likt och en van besökare kommer att känna igen sig när hen börjar klicka runt.

Länkar du till någon av webbplatserna?

Det som är viktigt att tänka på för alla som jobbar med webbplatser som länkar till Antagning.se/Universityadmissions.se är att alla länkar till våra informationssidor är ändrade från och med den 14 september. Gå därför gärna in och leta efter brutna länkar och ersätt dem med länkar till våra nya informationssidor. Alla länkar till utbildningar är oförändrade.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se