Totalt 289 100 personer sökte en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2021 – en ökning med 12 procent jämfört med vårterminen 2020. Trots fler antagna så ökar konkurrensen – 79 procent av de behöriga sökande erbjuds utbildningsplats i vår, jämfört med 81 procent förra våren.


Antalet reservplacerade är ytterligare ett tecken på att konkurrensen om utbildningsplatserna ökar. Totalt 55 364 behöriga sökande blev reservplacerade då de inte kom in på någon av de utbildningar de hade sökt. Det är en ökning på 29 procent jämfört med första urvalet vårterminen 2020. Antalet behöriga sökande var totalt 261 800 (+14 procent) och 206 442 blev antagna (+10 procent).

Fler behöriga sökande i tre stora urvalsgrupper

Antalet behöriga sökande med enbart gymnasiebetyg (BI) ökar med 17 procent och de som har gymnasiebetyg med kompletteringar (BII) ökar med 18 procent jämfört med vårterminen 2020.

Det är 15 800 fler behöriga sökande med högskoleprovs­resultat (HP) vilket ger den största relativa ökningen bland de tre stora urvalsgrupperna (+33 procent). Detta beror till stor del på att regeringen i augusti förlängde giltighetstiden för ett provresultat från fem till åtta år. Förändringen bidrog till att åldersgruppen 25 år eller äldre med ett giltigt högskoleprovsresultat har ökat med 66 procent.

Lärar- och förskollärarutbildningar i fokus

Sedan 2014 redovisar Universitets- och högskolerådet (UHR) löpande statistik för sex utbildningar som leder till yrkesexamen, bland annat för lärar- och förskollärarutbildningar. Den senaste statistiken visar att allt fler vill bli lärare.

Sökande till lärar- och förskollärarutbildningar

Sammantaget ökar antalet behöriga sökande till lärarutbildningarna med 15 procent.

Fem av lärarutbildningarna har fler behöriga sökande:

  • Ämneslärarutbildningar (+44 procent)
  • Grundskollärarutbildningar (+27 procent)
  • Kompletterande pedagogiska utbildningar (+24 procent)
  • Yrkeslärarutbildningar (+22 procent)
  • Förskollärarutbildningar (+7 procent)

För kategorin ”övriga lärarutbildningar” minskar antalet behöriga sökande med sex procent.

Kvinnorna är fortfarande i majoritet, men andelen män av de behöriga sökande ökar från drygt 22 till drygt 23 procent.

Totalt 1 005 utbildningar som leder till lärarexamen har behöriga sökande våren 2021. Det är en ökning med 8,8 procent jämfört med första urvalet vårterminen 2020, då det fanns 924 lärarkurser och -program med behöriga sökande.

Antagna till lärar- och förskollärarutbildningar

Totalt sju procent fler har blivit antagna till lärarutbildningar vid första urvalet vårterminen 2021 jämfört med våren 2020.

Grundlärarutbildningar har den största ökningen numerärt, där har 188 fler blivit antagna jämfört med vårterminen 2020.

Den kvinnliga majoriteten bland de antagna ökar. Andelen är nu nära 80 procent jämfört med knappt 79 procent vid första urvalet vårterminen 2020.

Rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 - statistik i samband med första urvalet.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se