Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet, arbetar för att högskoleprovet ska genomföras i höst.

Enligt ett underlag för diskussion med lärosätena ska inga tidpunkter i antagningen till vårens högskoleutbildningar ändras. Provet måste göras på ett smittskyddsäkert sätt och tidsschemat kommer att bli pressat.

Regeringen har redan ändrat högskoleförordningen så att UHR kan ta beslut att låta endast den som inte har ett giltigt provresultat skriva provet. Men denna begränsning räcker inte enligt samordnaren som i diskussionsunderlaget föreslår ett tak för antal anmälningar till provet för varje lärosäte som anordnar provet. Detta förutsätter ett beslut från regeringen och en förordningsändring med sådan innebörd arbetas nu med inom regeringskansliet.

Taket för antalet deltagare föreslås sänkas ytterligare. Detta är enligt samordnaren en rimlig avvägning när många vill skriva provet samtidigt som antalet deltagare måste begränsas av smittskyddsskäl om provet överhuvudtaget ska kunna genomföras.

Enligt diskussionsunderlaget bör anmälan öppna den 25 september och stänga den 1 oktober. Provet bör genomföras söndag den 25 oktober.

Mer information kommer de närmaste dagarna.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se