De senaste tjugo åren har många framsteg gjorts inom högre utbildning i Europa men mångfalden måste bli bättre och spegla befolkningen, enligt rapporten ”Bologna Process Implementation Report".


Sedan Bolognaprocessen genomfördes för tjugo år sedan har länderna inom det europeiska området för högre utbildning (EHEA) nått framsteg inom framförallt mobilitet, kvalitetssäkring och tillgodoräknande av tidigare utbildning.

Att ta fram samstämmiga och jämförbara examina, vilket många länderna gör idag, är en viktig reform som berör drygt 38 miljoner studenter inom EHEA.

Utbildning ska vara tillgänglig för alla

Högre utbildning speglar inte mångfalden i befolkningarna. Därför finns behov av fortsatt utvecklingsarbete inom det som kallas för ”den sociala dimensionen”, det vill säga att utbildning av hög kvalitet ska vara tillgänglig för alla, och där underrepresenterade grupper bör få särskilt stöd för att kunna delta och genomföra sina studier.

Samarbete kring rapporten

Rapporten "Bologna Process Implementation Report" har tagits fram av Eurydike, i samarbete med Eurostat och Eurostudent, som underlag till EU:s digitala ministermöte om högre utbildning den 19 november 2020.

Data från Sverige kommer bland annat från SCB, UKÄ och UHR.

Eurydike är ett stöd för den som vill veta mer om utbildningspolitik i Europa. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige. Bolognarapporten publiceras vartannat år.

Till rapporten "Bologna Process Implementation Report" (pdf, 10 MB).