Antalet skoldagar och lov varierar stort i Europa och i de flesta länder börjar skolåret i september. Den nya Eurydikerapporten "Organisation of School Time in Europe 2020/21” presenterar färska jämförelser kring läsårstider i Europa.


Rapporten är ett användbart verktyg för den som planerar utbyten eller projekt med andra skolor i Europa och svarar bland annat på frågor som; När börjar och slutar terminerna och hur är lovdagar fördelade?

Olika längd på sommarlovet

Svenska skolbarn har sommarlov i tio veckor vilket de delar med skolbarn från andra länder som Island och Finland. Skolbarnen i Portugal, Spanien och Italien har sommarlov i elva veckor vilket är flest veckor i Europa medan skolbarnen i länder som till exempel Danmark, Tyskland och Storbritannien bara har sommarlov i sju veckor. Förutom sommarlov har de flesta länder ytterligare fyra lovperioder fördelade runt jul och nyår samt under hösten och våren.

Antalet skoldagar per läsår varierar från 165 till 200 mellan olika länder. Länder som Albanien, Malta och Rumänien har 165 skoldagar på ett läsår medan Danmark och Italien har 200 skoldagar. Sverige har 178 skoldagar på ett läsår.

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. I nätverket ingår totalt 38 olika länder. Förutom de 27 EU-länderna ingår Albanien, Bosnien Herzegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien, Storbritannien och Turkiet i nätverket.

Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Eurydikes rapporter om läsårstider i Europa

"The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2020/21" (pdf)

"The Organisation of the Academic Year in Europe – 2020/2021" (pdf)

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se