Docent, gymnasieexamen och lektor – de var de mest sökta orden i UHR:s svensk-engelska ordbok under 2019. Det digitala lexikonet för högre utbildning är nu uppdaterat och innehåller drygt 1 700 termer.

Jari Rusanen, ansvarig för den svensk-engelska ordboken för högre utbildning


– Vi ser att ordboken används allt mer – antalet visningar ökade markant under 2019. Det verkar som att fler har fått reda på att ordboken finns och hittat till den, säger Jari Rusanen, ordboksansvarig på UHR.

Rektorsråd, avgiftsskyldig, ämnesområde och ”excellent lärare” – det är några av totalt femton ord som tillkommit när ordboken nu lanseras i sin tolfte upplaga. Inför årets version har särskilt fokus legat på att få in nya ord och begrepp som användarna tidigare inte fått träffar på. I vissa fall handlar det också om att revidera översättningarna av befintliga termer.

– Ett exempel är ”biträdande lektor” – det syftar idag på en specifik och tillfällig anställningsform som ska ge nya forskare möjlighet att etablera sig. Tidigare har ordet använts på andra sätt, säger Jari Rusanen.

Mest använd av administratörer och kommunikatörer

Som en del i 2019 års utvecklingsarbete genomförde UHR också en användarundersökning. Administratörer och kommunikatörer, lärare och forskare samt översättare är de som använder ordboken mest. 73 procent arbetar på ett universitet eller en högskola och de flesta besökare – 62 procent – använder ordboken för att översätta från svenska till engelska. Men en dryg tredjedel nyttjar den för att ta reda på vad ett ord betyder på svenska eller för att hitta synonymer.

– Mot bakgrund av det har vi på senare år satsat mer på att utveckla de svenska förklaringarna till olika termer, säger Jari Rusanen.

UKÄ och lärosätena deltar i arbetet

En ordboksgrupp, där representanter för UHR, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och en terminolog ingår, ansvarar för att se över och uppdatera ordboken. En översättargrupp – ledd av UHR och med översättare från bland annat lärosätena – står för översättningarna.

När förslaget till årliga uppdateringar är klart går det ut på remiss till universitet, högskolor och andra myndigheter. Representanter därifrån bjuds även in till ett möte för att diskutera årets ändringar.

Vilken är den största utmaningen i arbetet med ordboken?

– Ibland finns det ord som vi ser behov av att översätta, men där det är otydligt vad de betyder. Det kan handla om att ett ord används på olika sätt på olika lärosäten. Om de flesta högskolor använder en term på ett visst sätt så tar vi den betydelsen och då blir översättningen också vägledande. Men om användningen är väldigt splittrad avvaktar vi tills ordet hunnit bli mer etablerat.