Under sommaren öppnar ansökningsomgångarna för tjänster som både sekreterare och handläggare EU-lagstiftning till EU:s institutioner. Dessutom öppnar flera institutioner ansökan till EU-praktik. UHR genomför tre olika webbinarier för de personer som är intresserade av att söka.

Nu har Epso (European Personnel Selection Office) publicerat information om ansökningsdatum för tjänster som sekreterare (SC1 och SC2) och handläggare EU-lagstiftning (AD 5). Ansökningsomgången för handläggare yttre förbindelser (AD 5) på Europeiska utrikestjänsten öppnar preliminärt under sommaren.

För att inspirera och stötta den som är intresserad av att söka arbete i EU:s institutioner genomför UHR och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, två webbinarier, dels ett den 25 juni med fokus på sekreterare, dels ett den 9 juli med fokus handläggare EU-lagstiftning (AD5).

Söka EU-praktik under sommaren

Under sommaren öppnar flera EU-institutioner ansökan för EU-praktik.  Praktiken riktar sig till personer med en högskoleexamen, som är minst 18 år och har mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken. Den som söker får inte ha arbetat mer än två månader vid en EU-institution eller ett EU-organ för att kunna söka praktik.

Ansökan till många olika praktikmöjligheter är öppen under juni till augusti.  Inför ansökan till EU-kommissionens Blue Book genomför UHR ett webbinarium den 20 juli.

UHR har regeringens uppdrag att öka kunskapen om vilka möjligheter till praktik och till arbete som finns inom EU:s institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocessen för sådan praktik och sådant arbete.