UHR har i uppdrag att översätta lagar inom utbildningsområdet till engelska och nu finns två nyöversatta författningstexter. Det är Studentkårsförordning och Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Genrebild från på forskare i laboratorium

Det är på allmän förfrågan som Studentkårsförordning (2009:769) har översatts till engelska.

– Det är bra att lärosätena hör av sig när de saknar en översättning, säger Jari Rusanen, utredare vid UHR och ansvarig för översättningsarbetet. Författningstexterna är ju deras arbetsverktyg.

Informationstexter

Utöver studentkårsförordningen så har även den nya och aktuella Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (2019:504) översatts till engelska.

Översättningarna är inte officiellt bindande, utan har ett informationssyfte. Juridiskt är det de svenska förordningstexterna som gäller.