Det har under dagen varit problem med betalningen för många som vill anmäla sig till högskoleprovet. UHR beklagar problemen och de långa väntetiderna. UHR:s leverantör av betaltjänsten felsöker för att kunna åtgärda problemen.

Efter att anmälan till högskoleprovet öppnade på tisdagsmorgonen har många haft problem att betala anmälningsavgiften. Problemen beror inte på överbelastning och ligger inte i anmälningssystemet, utan hos UHR:s leverantör av betaltjänsten.

– UHR har fortlöpande kontakt med leverantören Nets, som felsöker för att komma till rätta med problemen. UHR och Nets beklagar problemen som detta har inneburit för dem som vill anmäla sig till provet, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

På grund av betalningsproblemen har kön till anmälan under dagen tidvis pausats. De som står i kö behåller då sin plats. Även om det ser ut att vara väldigt många i kön visar den inte hur många som har anmält sig till provet eller hur många som kommer att göra det. Många ställer sig i kön av intresse och en del köar från flera digitala enheter samtidigt.

Vid klockan 18.00 på tisdagen fanns det fortfarande drygt 41 000 platser kvar till vårens prov.

– Det finns totalt 70 000 platser, vilket är fler än vad som normalt brukar anmäla sig till högskoleprovet. Det betyder att det finns goda möjligheter att de som vill skriva provet i vår också får möjlighet att göra det. Med hänsyn till den pågående smittspridningen är det dock viktigt att bara de som verkligen behöver ett högskoleprovsresultat för höstens antagning anmäler sig, säger Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.