Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och för unga utan sysselsättning. Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att verka för att fler som i närtid söker sig till universitet och högskolor ska kunna påbörja studier.

– Det är glädjande att UHR har fått i uppdrag av regeringen att informera om möjligheten att göra sen anmälan till de högskoleutbildningar som fortfarande har platser kvar i höst, säger generaldirektör Karin Röding. UHR:s informationskampanj är nu i full gång.